Manuele therapie Marsman

Manuele Therapie Marsman Gericht Op De Wervelkolom

Wat is manuele therapie Marsman?

U heeft klachten van het bewegingsapparaat. Deze klachten kunnen het gevolg zijn van
verminderde beweeglijkheid van de gewrichten, de banden en de spieren. Hierbij gaat het
om de wervelkolom en gewrichten van armen en benen.

Bij de manuele therapie volgens de methode Marsman wordt gewerkt met voorkeursbewegingen die vanaf de geboorte aanwezig zijn. ”.  Een ieder heeft zijn eigen manier van bewegen, zijn eigen “voorkeur”.  Een voorbeeld hiervan  bij trap oplopen begin je altijd met hetzelfde been, armen over elkaar doen, hoe je de bezem hanteert , gaat altijd op dezelfde manier enz.  Veel van deze bewegingen hebben een directe relatie met de wervelkolom. Hierbij spelen de biomechanische wetmatigheden een belangrijke rol. In de manuele therapie volgens Marsman wordt er rekening gehouden met de individuele voorkeur.

Het Onderzoek

Het onderzoek is er onder meer op gericht om, met gebruikmaking van het vraaggesprek en van specifieke testen, ieders individuele voorkeursbewegingen en –patronen van de wervelkolom in kaart te brengen.  De klachten worden dan gerelateerd aan de voorkeursrichting en daaruit komt dan een conclusie. Er is:

  • pijn en/of bewegingbeperking in de voorkeur;
  • pijn en/of bewegingsbeperking uit de voorkeur;
  • extern trauma uit de voorkeur;
  • hypermobiliteit uit de voorkeur.

Bij een klachtenpatroon is er sprake van een verminderde mobiliteit van de wervelkolom en/of de gewrichten van de ledematen; hierdoor kan er een verstoring ontstaan van de balans in de statiek (stand, houding).

Manuele therapie volgens Marsman

Meestal worden passieve mobilisaties toegepast. Daarbij tracht de therapeut voorzichtig de beweeglijkheid in de gewrichten te vergroten. Hij houdt daarbij rekening met uw klachten, uw beperkingen en uw voorkeursmobiliteit. Daardoor is deze methode vrijwel pijnloos. Om het effect van de mobilisatie te vergroten, zal soms van u gevraagd worden een lichte tegendruk te geven.

Zoals al genoemd zijn dit een mobiliserende technieken. Het is dus geen manipulatie De hardere manipulatieve technieken die in andere stromingen worden gebruikt, worden niet gebruikt bij deze methode. De mobilisatie techniek Marsman richt zich op het opheffen van de verstoorde bewegingsmogelijkheid en zo het optimaliseren van het functioneren als mens.  Huiswerkoefeningen kunnen als onderhoud dienen voor de verkregen bewegingsvrijheid.