Haptonomie

Haptonomie Oefening Voor Lichamelijk Bewustzijn

Wat is haptonomie?

Haptonomie is een vorm van therapie die erop gericht is in contact te komen met gevoelens door middel van tast. Je leert gevoelens herkennen via lichaamssignalen en deze in te zetten bij het nemen van beslissingen.

Tastzin is een van de eerste zintuigen die wij als mens ontwikkelen. Het ontstaat door fysiek contact met gevoel te verbinden. Bijvoorbeeld: wanneer je geknuffeld wordt gaat dit gepaard met een gevoel van veiligheid.

Gedurende je leven hebben op deze manier veel van zulke verbindingen vorm gekregen. Tijdens haptonomische therapie onderzoek je de verbindingen tussen je lichaamssignalen en gevoelens, dit resulteert in meer inzicht in je eigen gevoelsbeleving.

Waar helpt haptonomie bij?

Haptonomie helpt je weer in contact te komen met je gevoelens. Je leert je gevoelens beter begrijpen waardoor je deze ook beter kan beoordelen, beheersen en gebruiken bij het maken van beslissingen. Haptonomie kan op veel gebieden helpen zoals:

 • overspannenheid;
 • depressie;
 • chronische pijn;
 • vermoeidheid;
 • stress;
 • relationele problemen;
 • traumatische ervaringen.

Wat maakt haptonomie relevant?

Luisteren naar je gevoel is iets dat in onze samenleving soms ondersneeuwt door drukte, sociale normen en prestatiedruk. Het accent in onze samenleving ligt op denken en doen, waardoor we zijn gericht op effectiviteit en rendement. Tijdens de opvoeding zijn we ook geneigd om ons aan te passen en keuzes te maken op grond van wat anderen van ons willen, wat anderen van ons denken en wat anderen van ons verwachten.

Het luisteren naar wat we diep in onszelf voelen en beleven, en van daaruit handelen is helemaal niet vanzelfsprekend. Hiervoor heb je zicht op je gevoelens nodig en moet je leren om keuzes te maken met deze informatie.

Om je te ontwikkelen in eigenheid en zelfstandigheid is voldoende affectieve bevestiging nodig. Is deze bevestiging er onvoldoende geweest dan kan dit een evenwichtige ontplooiing van je gevoelsleven in de weg staan. Je bent dan voortdurend op zoek naar erkenning en bent gedwongen om je rationeel staande te houden in de maatschappij en dat kost veel energie.

Haptonomie leert jou om te gaan met je gevoelens door het inzetten van tast. De haptonoom speelt hierbij enkel een begeleidende rol in je eigen ontdekkingstocht en ontwikkelproces.

Wat doet een haptonoom?

Een haptonoom leert je luisteren en omgaan met lichaamssignalen die voortkomen vanuit je gevoelens. Door samen met de haptonoom gesprekken aan te gaan en ervaringsoefeningen te doen, bouw je herkenning op voor je gevoelens.

Dit inzicht in jezelf geeft ook inzicht in de ontstaansfactoren van je lichamelijke en emotionele (psychische) klachten.

Haptonomie helpt je beter leren om te gaan met jezelf, met anderen en met lastige situaties die emotioneel belastend zijn. Je kunt makkelijker ontspannen omdat je begrip leert hebben voor jezelf.

Wat kun je verwachten van een haptonomie behandeling?

Ons haptonomieproces bestaat uit deze drie fases:

 1. Kennismaken en behoefte bepalen. We leren elkaar kennen, onderzoeken je klachten en bespreken mogelijke oplossingen met elkaar.
 2. Behandeltraject. Tijdens meerdere sessies werken we aan je bewustwording, dit doen we met gesprekken en oefeningen. 
 3. Evaluatie. We kijken regelmatig met elkaar of we vooruitgang boeken en welke stappen we nog willen zetten.

Is haptonomie iets voor mij?

Haptonomie is iets voor jou als het je niet lukt om op te krabbelen uit een lastige situatie, als je niet lekker in je vel zit of als je fysieke klachten hebt die je niet kunt verklaren vanuit blessureleed of andere aandoeningen.

Herken je een van onderstaande situaties en wil je hier graag aan werken, dan kunnen wij je hierbij ondersteunen en begeleiden!

 • Je vindt het moeilijk om beslissingen te maken.
 • Je hebt het gevoel dat je niet gehoord en gezien wordt.
 • Je ervaart stress en/of burn-out klachten.
 • Het kost je veel moeite om relaties met anderen te onderhouden.
 • Je hebt soms wat minder plezier in de dingen die je doet en ze kosten je veel energie.
 • Je wil emotionele klachten beter leren begrijpen.
 • Je bent bang om risico’s te nemen en hierdoor ervaar je angstgevoelens.
 • Je wil je beter leren ontspannen.
 • Ja kan situaties niet goed accepteren of loslaten.

Als je jouw specifieke situatie hier niet tussen ziet staan maar toch benieuwd bent of we samen kunnen werken aan je ontwikkeling, neem dan contact met ons op.