Therapeuten

Jeltje Straatsma
Ying-Ha Tang

Als therapeut vind ik het belangrijk om gezamenlijk met de patiënt de hulpvraag te analyseren. De behandeling is vervolgens een ontdekkingsreis naar de aspecten die een rol spelen in het ontstaan of in stand houden van de klachten. Het is een interactief proces met de omgeving waarvan je als mens deel uit maakt.

Ik vind het fascinerend om te zien hoe lichaam en geest met elkaar in verbinding staan. Veel mensen maken een onderscheid in lichaam en geest. In een behandeling is het van belang om hierin geen onderscheid te maken. Het is juist de kracht om vanuit de verbinding tussen lichaam en geest te zoeken naar de oorzaak van de klachten.